Searching You can search by clicking on one of the following links on the upper side of the screen. "Authors" to search for an author "Works" to search for a work "Receptions" to search for a reception Some hints for the various fields on which you can search: Author of reception document Use this field to find receptions by this person. To find receptions by a woman: search on her name To find receptions by a category (i.e. by men): search on the category To find receptions by a specific man: search on his name in the "title of reception document" field Author of work Use this field to find receptions of the works of this writer. Country This list contains only countries, not the areas in which a language was spoken. Sometimes you are uncertain about a country, for instance if you don't know if a writer who wrote in German lived in Germany, Austria, Switzerland or even the double-monarchy. Similary if a writer wrote in various languages or in the language that was not the official one of the country in which she lived. In such cases, it's best to try all possible countries (or no country at all) Elements of bibliography In this field you can search for various bibliographical works Gender The list of authors also ..\includes: * some names of persons who are not known for certain to be female (to find them choose "both") * various categories for male authors (e.g. translator) - their names, if known, are specified in the relevant records Genre The list allows you to choose amongst a number of genres. We have chosen to use fairly broadly defined genres, instead of splitting them into more precise subgenres (like historical novel, novel in letters). Living in year You can only search on a single year. Searching on a period of time is not possible Name Search in the names of "authors". The term "authors" here ..\includes translators and reporters, and any other women who have addressed themselves to a wider audience in writing or in print. Not included are women who just kept a diary or only wrote private letters. When searching, a part of the name often suffices. Receiving country Choose the country for which you'd like to see data on receptions. Please note: if you're looking for translations into a particular language, try all the countries in which this language was used. Records per page You can change this value if you'd like to see more records per page Reference Search on references to the source of a reception (such as journal, volume and page number of an article) Source This list contains the various sources in which data can be found. These include 18th and 19th century journals, library catalogues and lists of translations. By selecting one, you get the data which were found in this source. Title of reception document Search on the title of a translation, article etc. You can also use this field to search male reception-authors by name. Topos Search on narrative elements that can have a part in women's texts. Such elements, called "narrative topoi", are indicated with a code which was developed by SATOR (Société pour l'Analyse de la Topique Romanesque; see www.sator.org. At the moment, these codes are only available in French. We are working on selecting topoi that can be considered relevant for the field of female authorship. Type of reception document This is a list of the various types of receptions: translation, journal article, comments in an egodocument etc. By selecting one, you get data on receptions of that particular type. Words of title You can search on the whole or part of a title. If you search on common words, the number of results may be too high. Try searching on words that are unique to the title you're looking for. Written/published in year Search on the year in which a reception was written or published. The "Reports" link takes you to a page with reports. Reports contain all the data in this database, grouped in various ways. Editors can use "login" link to get to the login page.

Author: Schilperoort, Anna Barbara

Pseudonyms:M.
Spouse/other names:Meerten - Schilperoort, Anna Barbara van
Gender:female
Year of birth:1778
Year of death:1853
About her personal situation:standardizingjdgjan14 Standardizing Origin • Place of birth : Voorburg • Place(s) of residence: Gouda • Place of death: Gouda National identity • Nationality : Dutch • First languages : Dutch Marital status : - Married - Widowed Number of children : 6 Name(s) of children : Not yet checked Gender of children : Not yet checked Social class : - Not yet checked Education: - Not yet checked Religion [/ideology]: - Protestant

Countries:Netherlands
Languages:Dutch
Relations to other authors:
Friend of Kleyn-Ockerse, Antonia

About her professional situation:standardizingjdgjan14 Standardizing Authorial attribution: - Pseudonym neutral Profession(s) and other activities : - Contributor to periodical press - Editor of periodical press - Fiction writer/novelist - Teacher/governess - Translator from German - Translator from French - Translator from English - Travel writer - Writer for children Languages in which she wrote : - Dutch Collaboration/connections with male authors : - Not yet checked Financial aspects of this woman’s career: - Living by her pen - Earning money otherwise than by publishing Memberships - Not yet checked
Elements of bibliography:MENTIONED IN: - Lauwerkrans 1997, p. 10, 47, 72, 77, 80, 85, 91, 784-792. - T. Streng, Geschapen om te scheppen?, 1997. - Zengers 2003 - Marita Mathijsen 2004: 161, 231 - van den Berg/Couttenier 2009, p. 116 svdaug09 online-portrait in BWSA
Websites: BWSA: biografie

Editors: Johanneke Straasheijm (update on 12 December 2009)
Suzan van Dijk (update on 15 March 2012)
Suzan van Dijk (update on 25 March 2012)
Suzan van Dijk (update on 03 May 2013)
Suzan van Dijk (update on 11 May 2013)
Suzan van Dijk (update on 25 May 2013)
Suzan van Dijk (update on 25 May 2013)
Janouk de Groot (update on 20 January 2014)
Janouk de Groot (update on 20 January 2014)

Works written by this author

E 1 *Anna Barbara Schilperoort, the author ()
E 2 *Contributions to Maria en Martha ()
E 3 *Translation of Kotzebue, A. von: Die Versöhnung (1800)
E 4 *Translation of Nösselt: Algemeene geschiedenis, ingerigt voor jonge lieden (1836)
E 5 *Translation of: Arthur and Alice, or the little wanderers (1828)
E 6 *Translation of: Het vertrouwen op God beschaamt niet (door F. Hoffmann) ; De landprediker (door Gustaaf Nieritz); twee verhalen (1847)
E 7 *Translation: De vrede der ziel en de middelen om dien te verkrijgen (1849)
E 8 *Translation: Waak en bid : moederijke woorden aan mijne dochter, ten geleide op haren levensweg (1848)
E 9 Almanak voor de jeugd (1827)
E 10 Christelijke zedenkunde, of godsdienstig handboekje voor kinderen, afgeleid uit den bijbel (1826)
E 11 De Kermiswandeling (1825)
E 12 De beslissende ure (1845)
E 13 De christelijke feestdagen en de lijdensgeschiedenis van onzen Heer (1848)
E 14 De geschiedenis der Apostelen : voor meer gevorderde jongelieden (1853)
E 15 De lijdensgeschiedenis en de christelijke feesten (1824)
E 16 De onlusten in Belgie, beschouwd in derzelver aanleiding, begin en voortgang. Een leesboek voor Oud-Nederlands Zonen en Dochteren (1834)
E 17 De twee wegen des levens : leesboek over de zedekunde voor jongelieden en jonge dochters die gereed staan de wereld in te treden (1833)
E 18 Emilia van Rozenheim of Familie-tafereelen uit het einde der achttiende en het begin der negentiende eeuw : een oorspronkelijke Nederlandsche roman (1828)
E 19 Encyclopedie of handboek van vrouwelijke bedrijven (1835)
E 20 Fabelkunde voor jonge lieden (1825)
E 21 Gids voor jonge lieden van den beschaafden stand (1821)
E 22 Godsdienstige voorlezingen voor jonge lieden, ter voorbereiding tot het afleggen hunner christelijke geloofsbelijdenis (1830)
E 23 Gumal en Lina, of Het vermogen van het christendom (1829)
E 24 Het gedachtenismaal des Heeren : avondmaalslektuur voor eenvoudigen in verschillende omstandigheden des levens (1847)
E 25 Het leven van dr. Maarten Luther : bewerkt inzonderheid voor jongen menschen (1850)
E 26 Kan de werkkring van de vrouw niet ook nuttig zijn? (1851)
E 27 Kinder-Bijbel, of bijbelsche verhalen voor jonge kinderen, bij het zien van bijbelsche prenten, aan 's moeders schoot (1846)
E 28 Magazijn voor jonge Jufvrouwen (1829)
E 29 Magazijn voor kinderen (1819)
E 30 Magazijn voor volwassene meisjes (1830)
E 31 Mara. Woorden van troost in verschillende treurkamers. Gedeeltelijk naar het Hoogduits (1850)
E 32 Mevrouw Belcour onder hare gehuwde vriendinnen (1839)
E 33 Museum voor jonge lieden uit den beschaafden stand (Moens & Schilperoort, et al.) (1839)
E 34 Nuttig geschenk voor de jeugd (1833)
E 35 Oefeningen voor min- en meergevorderden in den briefstijl, en in het maken van schriftelijke opstellen (1830)
E 36 Penélopé (periodical press) (1821)
E 37 Proeve van een handboek voor Jongelieden, tot Godsdienstig Bestuur van iederen dag van het jaar, volgens eene daarbij opgegevene Bijbelspreuk (1835)
E 38 Proeve van karakterschetsen van eenige in den bijbel voorkomende personen, voor jonge lieden (1829)
E 39 Proeve van natuurkunde voor meisjes (1831)
E 40 Raadgevingen aan jonge lieden, bij het verlaten van de scholen of weeshuizen, en hunne intreden in de wereld. (1823)
E 41 Reis door het koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg (1822)
E 42 Tafereelen en verhalen uit het leven der apostelen (1852)
E 43 Tafereelen uit den bruidstaat en het huwelijksleven van jonge bruiden, vrouwen en moeders (1834)
E 44 Toespraak aan eenige jeugdige vrouwelyke lidmaten by het afleggen harer belydenis en hare eerste toenadering tot het avondmaal : opgedragen en toegewijd aan Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouwe Wilhelmina, Maria, Sophia, Louisa, prinses der Nederlanden (1840)
E 45 Uitspannings-uren voor ligchaam en geest : der Nederlandsche jeugd aangeboden (1838)
E 46 Vader Oscar; of Een oog op God (1823)
E 47 Willem, Karel en Betje; een verhaal, waaruit de kinderen een nuttig gebruik van het geld kunnen leeren. (1825)
E 48 Woorden van moederlijke liefde aan mijne dochter Mathilda (1844)

Authors read by this author

Xreception 1 Boer, Francijntje de   -   *Francijntje de Boer, the author
Xreception 2 Delafaye-Bréhier, Julie   -   Alice, ou la jeune soeur mère de famille. Histoire morale
Xreception 3 Foa, Eugénie   -   Le Petit Robinson de Paris ou le triomphe de l'industrie
Xreception 4 Fry, Elizabeth   -   Texts for Every Day in the Year, Principally Practical and Devotional
Xreception 5 Fry, Elizabeth   -   *Elizabeth Fry, the author
Xreception 6 Genlis, Stéphanie Félicité de   -   Théâtre à l'usage des jeunes personnes
Xreception 7 Genlis, Stéphanie Félicité de   -   *Stéphanie Félicité de Genlis, the author
Xreception 8 Hofland, Barbara   -   The blind farmer and his children
Xreception 9 Leprince de Beaumont, Jeanne Marie   -   Instructions pour les jeunes dames, qui entrent dans le monde et se marient
Xreception 10 Leprince de Beaumont, Jeanne Marie   -   Magasin des enfants
Xreception 11 Leprince de Beaumont, Jeanne Marie   -   Magasin des adolescentes
Xreception 12 Mastenbroek, Fenna   -   *Fenna Mastenbroek, the author
Xreception 13 Mastenbroek, Fenna   -   *Fenna Mastenbroek, the author
Xreception 14 Mastenbroek, Fenna   -   *Fenna Mastenbroek, the author
Xreception 15 Merken, Lucretia Wilhelmina van   -   *Lucretia Wilhelmina van Merken, the author
Xreception 16 Moens, Petronella   -   De Grijsaard
Xreception 17 Moens, Petronella   -   *Petronella Moens, the author
Xreception 18 Naubert, Christiane Benedikte Eugenie   -   *Laura, een voorbeeld van edele zelfopoffering
Xreception 19 Neufville, Margaretha Jacoba de   -   De kleine pligten
Xreception 20 Pichler, Karoline   -   *Karoline Pichler, the author
Xreception 21 Post, Elisabeth Maria   -   *Elisabeth Maria Post, the author
Xreception 22 Rudolphi, Caroline   -   *Caroline Rudolphi, the author
Xreception 23 Schilperoort, Anna Barbara   -   Fabelkunde voor jonge lieden
Xreception 24 Schoppe, Amalia Emma Sophie Katharina   -   Christliche Erzählungen für die gebildeten Jugend
Xreception 25 Staël, Germaine de   -   *Germaine de Staël, the author
Xreception 26 Wolff, Betje   -   Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (Wolff & Deken)
Xreception 27 Wolff, Betje   -   Historie van den heer Willem Leevend (Wolff & Deken)