Searching You can search by clicking on one of the following links on the upper side of the screen. "Authors" to search for an author "Works" to search for a work "Receptions" to search for a reception Some hints for the various fields on which you can search: Author of reception document Use this field to find receptions by this person. To find receptions by a woman: search on her name To find receptions by a category (i.e. by men): search on the category To find receptions by a specific man: search on his name in the "title of reception document" field Author of work Use this field to find receptions of the works of this writer. Country This list contains only countries, not the areas in which a language was spoken. Sometimes you are uncertain about a country, for instance if you don't know if a writer who wrote in German lived in Germany, Austria, Switzerland or even the double-monarchy. Similary if a writer wrote in various languages or in the language that was not the official one of the country in which she lived. In such cases, it's best to try all possible countries (or no country at all) Elements of bibliography In this field you can search for various bibliographical works Gender The list of authors also ..\includes: * some names of persons who are not known for certain to be female (to find them choose "both") * various categories for male authors (e.g. translator) - their names, if known, are specified in the relevant records Genre The list allows you to choose amongst a number of genres. We have chosen to use fairly broadly defined genres, instead of splitting them into more precise subgenres (like historical novel, novel in letters). Living in year You can only search on a single year. Searching on a period of time is not possible Name Search in the names of "authors". The term "authors" here ..\includes translators and reporters, and any other women who have addressed themselves to a wider audience in writing or in print. Not included are women who just kept a diary or only wrote private letters. When searching, a part of the name often suffices. Receiving country Choose the country for which you'd like to see data on receptions. Please note: if you're looking for translations into a particular language, try all the countries in which this language was used. Records per page You can change this value if you'd like to see more records per page Reference Search on references to the source of a reception (such as journal, volume and page number of an article) Source This list contains the various sources in which data can be found. These include 18th and 19th century journals, library catalogues and lists of translations. By selecting one, you get the data which were found in this source. Title of reception document Search on the title of a translation, article etc. You can also use this field to search male reception-authors by name. Topos Search on narrative elements that can have a part in women's texts. Such elements, called "narrative topoi", are indicated with a code which was developed by SATOR (Société pour l'Analyse de la Topique Romanesque; see www.sator.org. At the moment, these codes are only available in French. We are working on selecting topoi that can be considered relevant for the field of female authorship. Type of reception document This is a list of the various types of receptions: translation, journal article, comments in an egodocument etc. By selecting one, you get data on receptions of that particular type. Words of title You can search on the whole or part of a title. If you search on common words, the number of results may be too high. Try searching on words that are unique to the title you're looking for. Written/published in year Search on the year in which a reception was written or published. The "Reports" link takes you to a page with reports. Reports contain all the data in this database, grouped in various ways. Editors can use "login" link to get to the login page.

® Author: Montgomery-Silfverstolpe, Magdalena Sofia

Pseudonyms:Malla
Spouse/other names:
Gender:female
Year of birth:1782
Year of death:1861
About her personal situation:* Februar 1782; † 17. Januar 1861

Countries:Sweden
Languages:Swedish
Relations to other authors: Friend of Jakob-Robinson, Therese Albertine Louise von
Friend of Helwig, Amalie von


About her professional situation:She was a well known person in world of Literature in the first half of 19th century. Her home in Uppsala was meeting point for writers, composer and intellectuals. Bekannte Persönlichkeit in der literarischen Welt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ihr Haus in Uppsala war Treffpunkt für Schriftsteller, Komponisten und Intellektuelle. Magdalena "Malla" Sofia Silfverstolpe, född Montgomery 8 februari 1782 i nuvarande Finland, död 17 januari 1861 i Uppsala, var en svensk författare och den mest kända så kallade salongsvärdinnan i Sverige. Hon föddes den 8 februari 1782 i Finland och dog den 17 januari 1861 i Uppsala. Hon var dotter till överste Robert Montgomery i dennes äktenskap med friherrinnan Katarina Charlotta Rudbeck. Modern avled ett par månader efter födseln. 1783 flyttade hennes far, som då var regementschef i Finland, tillbaka till egentliga Sverige, och den moderlösa ettåriga dottern uppfostrades där, framför allt av sin mormor, Magdalena Rudbeck på Edsberg i Sollentuna. Hon gifte sig 1807 med översten i generalstaben David Gudmund Silfverstolpe (1769-1819). Hennes äktenskap var inte lyckligt, i synnerhet sedan hennes makes ärftliga "mjältsjuka" förvärrats. Silfverstolpe flyttade till Uppsala 1812 och kom så småningom att inta en betydande plats i denna stads då synnerligen rika och andligt betydelsefulla sällskapsliv; från år 1820, ett år efter att hon blev änka, höll hon "fredagsafton" efter exempel från de franska salongsdamerna. I hennes hem samlades de vetenskapliga kretsarna såväl som den högre societeten och betydelsefulla personer från utlandet, och det var under ett par årtionden inte bara en sällskaplig medelpunkt, utan även en samlande och sammanhållande makt inom de svenska romantiska kretsarna. Silfverstolpe var själv mycket mottaglig och bildningsintresserad och blev, trots att hon var uppfostrad i fransk bildning, fullkomligt medryckt av den nya, romantiska kulturen. Hon understödde också denna riktnings företrädare ekonomiskt, bland andra Per Ulrik Kernell och Adolf Fredrik Lindblad. År 1822 började Silfverstolpe skriva memoarer baserade på dagboksanteckningar hon fört genom livet. Detta efter Kernells enträgna uppmaningar. Dessa gavs ut i utdrag i fyra delar av Malla Grandinson (1908-11 och i en andra upplaga 1914). De är mycket innehållsrika som person- och kulturhistoriska skildringar; hela den värld, där Sveriges främsta kulturpersonligheter levde under hennes tid, beskrivs med stor förtrogenhet, beundran och finkänslighet och ger viktiga bidrag till kunskapen om bland andra Carl Jonas Love Almqvist, Per Daniel Amadeus Atterbom, Erik Gustaf Geijer, Lindblad, Anders Fredrik Skjöldebrand, Esaias Tegnér, Adolf Törneros och Johan Olof Wallin. Även från Tysklands främsta kretsar ger hon livfulla och betecknande förstahandsintryck på utifrån sin vistelse där 1825-26 (tysk upplaga med inledning av Ellen Key, 1916). Till Silfverstolpe skrevs flera dikter, av bland andra Atterbom, Geijer (Reseda) och Johan Olof Wallin. I striden om Almqvists Det går an deltog hon med Månne det går an? (1840). Det finns en gata i Sollentuna uppkallad efter henne; Malla Silfverstolpes väg, vid vilken Rudbecksskolan ligger. Malla Silfverstolpe ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård.
Elements of bibliography:
Websites: Wikipedia on her

Editors: Juliana Jovicic (create on 13 February 2010)
Suzan van Dijk (update on 23 February 2010)
Juliana Jovicic (update on 23 February 2010)
Suzan van Dijk (update on 06 March 2010)
Suzan van Dijk (update on 10 May 2010)

Works written by this author

No records found

Authors read by this author

Xreception 1 Nyberg, Julia   -   *Julia Nyberg / Euphrosyne, the author