Searching You can search by clicking on one of the following links on the upper side of the screen. "Authors" to search for an author "Works" to search for a work "Receptions" to search for a reception Some hints for the various fields on which you can search: Author of reception document Use this field to find receptions by this person. To find receptions by a woman: search on her name To find receptions by a category (i.e. by men): search on the category To find receptions by a specific man: search on his name in the "title of reception document" field Author of work Use this field to find receptions of the works of this writer. Country This list contains only countries, not the areas in which a language was spoken. Sometimes you are uncertain about a country, for instance if you don't know if a writer who wrote in German lived in Germany, Austria, Switzerland or even the double-monarchy. Similary if a writer wrote in various languages or in the language that was not the official one of the country in which she lived. In such cases, it's best to try all possible countries (or no country at all) Elements of bibliography In this field you can search for various bibliographical works Gender The list of authors also ..\includes: * some names of persons who are not known for certain to be female (to find them choose "both") * various categories for male authors (e.g. translator) - their names, if known, are specified in the relevant records Genre The list allows you to choose amongst a number of genres. We have chosen to use fairly broadly defined genres, instead of splitting them into more precise subgenres (like historical novel, novel in letters). Living in year You can only search on a single year. Searching on a period of time is not possible Name Search in the names of "authors". The term "authors" here ..\includes translators and reporters, and any other women who have addressed themselves to a wider audience in writing or in print. Not included are women who just kept a diary or only wrote private letters. When searching, a part of the name often suffices. Receiving country Choose the country for which you'd like to see data on receptions. Please note: if you're looking for translations into a particular language, try all the countries in which this language was used. Records per page You can change this value if you'd like to see more records per page Reference Search on references to the source of a reception (such as journal, volume and page number of an article) Source This list contains the various sources in which data can be found. These include 18th and 19th century journals, library catalogues and lists of translations. By selecting one, you get the data which were found in this source. Title of reception document Search on the title of a translation, article etc. You can also use this field to search male reception-authors by name. Topos Search on narrative elements that can have a part in women's texts. Such elements, called "narrative topoi", are indicated with a code which was developed by SATOR (Société pour l'Analyse de la Topique Romanesque; see www.sator.org. At the moment, these codes are only available in French. We are working on selecting topoi that can be considered relevant for the field of female authorship. Type of reception document This is a list of the various types of receptions: translation, journal article, comments in an egodocument etc. By selecting one, you get data on receptions of that particular type. Words of title You can search on the whole or part of a title. If you search on common words, the number of results may be too high. Try searching on words that are unique to the title you're looking for. Written/published in year Search on the year in which a reception was written or published. The "Reports" link takes you to a page with reports. Reports contain all the data in this database, grouped in various ways. Editors can use "login" link to get to the login page.

Author: Logeman-van der Willigen, Dina Samuela

Pseudonyms:
Spouse/other names:
Gender:female
Year of birth:1864
Year of death:1925
About her personal situation:uit Gent afkomstig; Utrecht

Countries:Belgium/Southern Netherlands
Languages:Dutch
Relations to other authors: Friend of Belpaire, Maria Elisabeth Hyacinthe

Friend of Key, Ellen Karolina Sofia

About her professional situation:Translator from danish - of works by: -Aanrud, Hans: Geertje Langerokje (1910), Utrecht: Honig -Aho, Juhani: Marja (1914); Luchtkasteelen (1922); Met stoom vooruit: een Finsche vertelling (1924), Utrecht: Honig -Bang, Herman: Een ondergaand geslacht (1901), Utrecht: Honig; Les Quatres Diables (1901), Gent: Ad. Hoste; Het witte Huis (1902), Utrecht: Honig; ’s Zomers buiten (1903,1903), Amersfoort: Valkhoff en co.; Stella (1903); Mikaël (1905, 2e-5e 1925, 1930), Utrecht: Honig; Phedra (1907), Amsterdam: Becht; Zonder Vaderland (1907), Utrecht: Honig; Vreemde vertellingen (1918), Leiden: Sijthoff - Bjørnson, Bjørnstjerne: Mary: roman (1907,1911), Amsterdam: van Looy -Boeck, Christopher: De Kerstroos (1915), Utrecht, Honig. -Bojer, Johan: Zelfbedrog (1905); Een Pelgrimstocht (1906,1911); Het geweten (1911); De groote Honger (1918), Utrecht: Honig; Durandal (1923); De laatste Viking (1924, 1943), Van eigen stam (1926), Leiden: Sijthoff -Eje, Anders (ps van Axel Essén): Hoe George Kesler zijn grote slag sloeg (1917), Utrecht: Honig, -Ewald, Carl: In het drukke Bosch (1904), Utrecht: Honig; Het stille meer (1926, postuum), Uit het leven eener spin en andere verhalen. De spin. Witje. Tante Eidergans (1927 postuum), Antwerpen: L. Opdebeek -Fønhus, Mikkjel: De toovereland (1924), Utrecht: Honig -Gierløff, Christian: Tony (1913), P. Brand -Hallström, Per: Purper (1917), Leiden: Sijthoff -Heidenstam, Verner von: De Pelgrimstocht van de Heilige Birgitta (1918), Utrecht: Honig -Heller, Frank (ps. Martin Gunnar Senner): Meneer Collin in Londen (1917); Youssouf Khan’s huwelijk (1920), Utrecht: Honig -Hogstad, Øyvind: Het blauwe sprookje (1925) -Janssen, Børge: Een Deens hof in de Nederlanden (1915), Utrecht: Honig -Johansson, Adolf: Rood haar: de geschiedenis van een geslacht in de wildernis (1920-21), Utrecht: Honig -Jørgensen, Johannes: Lourdes (1913), Mijn levensbeschouwing (1913,1921), De weg naar het Licht (Onze lieve vrouwe van Denemarken)(1917), Bussum: Brand; De heilige Catharina van Siëna (1917,1931), Bussum: Paul Brand, Leiden: Sijthoff; De Heilige Fransiscus van Assisi (1918,1938), Bussum: Brand & Amsterdam: R.K. Boekencentrale; Hoe ik Christen werd (1919), Bussum: Paul Brand; Jeruzalem (1925), Amsterdam: Van Munster, Nadat ik christen was (1928, postuum), Hilversum: Paul Brand. -Kidde, Harald: De Blinden (1907) -Knudsen, Jakob: Ter wille van het leven (1908) -Krag, Thomas Peter: Gunvor Kjeld: de dochter van den predikant (1905) -Leopold, Svend: De groote Eros (1904); Prinses Charlotte (1905) -Lie, Bernt: Conrector Hauch (1908); Thalja (1911); Gabriël Selje (1914); Dokter Kjelsberg (1916); Gloeiende Geraniums (1923) -Linnankoski, Johannes: De vluchtelingen (1921;1941) -Michaëlis, Sophus: Giovanna en Aebelö (1902) -Reumert, Elith: Ik heb je lief (1910) -Rist, Peter Frederik: Liefde en strijd (1904) -Rung, Otto: De paradijsvogel, roman (1922;1927); Toen de wateren afnamen (1923) -Scott, Gabriël: Het gulden evangelie, legende (1923) -Söderberg, Hjalmar: Martin Birck (1904) -Söderhjelm, Werner en Torsten: De Italiaanse renaissance, literatuur en kultuurstudies (1909); In tijden van gisting (1903) -Söderhjelm, Henning: Het roode oproer in Finland 1918: volgens officiëele documenten (1920) In tijdschriften: -Bang, Herman: Souvenir; Persoonlijke herinneringen aan Henrik Ibsen (1906) in De Vlaamsche Gids, Antwerpen, nr 2, p 475-488; Liefde; Uit Duitschland verbannen; Te Praag (1904) in Bijblad van Lente, Groningen: Rømelingh, nr6, p 30-35 -Bjørnson, Bjørnstjerne: Als de nieuwe wijn bloeit... (1909-1910) in De Ploeg, Geillustreerd Maandblad van de Wereldbibliotheek, Amsterdam: Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, II, nr 6-7, p 161-179 -Hornborg, Eirik: De Finsche Kwestie (1911) in Onze Eeuw, Haarlem: De Erven F. Boon, p 355-372 - Janssen, Børge: O.L.Vr wil het. Een Florentijnse novell over pest & liefde uit de XIVe eeuw (1911-1912) in De Lelie, Antwerpen, III, p22-26, 53-56 -Lundquist, Ernst: Kerstvreugde (1903) in Lente, Groningen: Rømelingh, nr 52, p 821-825 -Rist, Peter Frederik: Lasse Månsson fra Skaane (1904) in Scandia, Groningen: Rømelingh, I, nr.1 p75-76 -Schildt, Runar: De Thuiskomst (1921) in Onze Eeuw, Haarlem: De Erven F Bohn, XXI, nr 2, p 129-170 -Stuckenberg, Viggo: Het sprookje, De prins die het geluk veroverd had, Sneeuw (1904) in Bijblad van Lente, Groningen: Rømelingh, I, nr 6 p 54-57; De kleermaker, de dichtre en de refendaris (1904) in Scandia, Groningen: Rømelingh, I, nr 1, p 61-62 - Een Fin: De Toestand in Finland (1903) in De Gids, Amsterdam: Meulenhoff, 66, p 1-14 Source: scriptie Lahousse; Invoer: Johanneke S, 4/8/03 14:51 ----------
Elements of bibliography:Persoonsarchief in het IIAV
Websites:

Editors: Susanne Parren (update on 12 December 2009)
Suzan van Dijk (update on 14 March 2012)
Guus Robroeks (update on 03 July 2014)
Suzan van Dijk (update on 22 June 2016)

Works written by this author

E 1 *Dien Logeman - van der Willigen, the author ()
E 2 Aan de kust van Öresund (1912)
E 3 De Heilige Birgitta van Zweden (1911)
E 4 De Pelgrimstocht van de Heilige Birgitta (1918)
E 5 De groote hoeve (1905)
E 6 De groote honger (1918)
E 7 De heilige Catharina van Siëna (1917)
E 8 De heilige Franciscus van Assisi (1918)
E 9 De jonge adelaar (1919)
E 10 De kerstroos (1915)
E 11 De laatste viking (1924)
E 12 De toover-eland (1924)
E 13 De weg naar het Licht (Onze Lieve Vrouwe van Denemarken) (1917)
E 14 Doodencultus en oud-Christelijke winterfeesten (1912)
E 15 Durandal (1923)
E 16 Een Deens hof in de Nederlanden (1915)
E 17 Een ondergaand geslacht (1901)
E 18 Een pelgrimstocht (1906)
E 19 Geertje Langrokje (1910)
E 20 Het blauwe sprookje (1925)
E 21 Het geweten (1911)
E 22 Het witte huis (1902)
E 23 Hoe George Kesler zijn groote slag sloeg (1917)
E 24 Hoe ik Christen werd (1919)
E 25 Iets over Birgittinessenkloosters; naar aanleiding van het tweehonderjarig bestaan van het klooster 'Maria-Refugie' te Uden (1913)
E 26 In het Finsche Finland (1925)
E 27 In het drukke bosch (1904)
E 28 In memoriam Herman Bang (1912)
E 29 Jeruzalem (1925)
E 30 Johannes Jörgensen (1911)
E 31 Koning Most (1904)
E 32 Les Quatre Diables (1901)
E 33 Lourdes (1913)
E 34 Luchtkasteelen (1922)
E 35 Marja (1914)
E 36 Mary: roman (1907)
E 37 Meneer Collin in Londen (1917)
E 38 Met stoom vooruit: een Finsche vertelling (1924)
E 39 Mijn levensbeschouwing (1913)
E 40 Mikaël (1905)
E 41 Naar de Lofoten en Lapland (1909)
E 42 Nadat ik Christen was (1928)
E 43 Op leven en dood (1928)
E 44 Over Finland : Suomi, het land van de Kalevala (1925)
E 45 Parelen uit de werken van Ellen Key (1908)
E 46 Phedra (1907)
E 47 Purper (1917)
E 48 Rood haar: de geschiedenis van een geslacht in de wildernis (1920)
E 49 Stella (1903)
E 50 Stuurman Most (1904)
E 51 Tony (1913)
E 52 Uit een redevoering van Bjørnstjerne Bjørnson gehouden ter gelegenheid van de algemeene vergadering der Deensche Vrouwenvereeniging 1906 (1906)
E 53 Uit het leven ener spin en andere verhalen. De spin. Witje. Tante Eidergans. (1927)
E 54 Van een madonnabeeldje (1911)
E 55 Van een man Gods (1913)
E 56 Van eigen stam (1926)
E 57 Van nevel en zon (1914)
E 58 Vreemde vertellingen (1918)
E 59 Wonderlijke avonturen van twee Deensche jongens (1904)
E 60 Yousouf Khan's huwelijk (1920)
E 61 Zelfbedrog (1905)
E 62 Zonder vaderland (1907)
E 63 s Zomers buiten (1903)

Authors read by this author

Xreception 1 Blicher-Clausen, Jenny Frederikke   -   Farbror Frans
Xreception 2 Blicher-Clausen, Jenny Frederikke   -   Violin, et nutidsdigt
Xreception 3 Blicher-Clausen, Jenny Frederikke   -   Frater Giovanno: En historie fra Fièsole
Xreception 4 Blicher-Clausen, Jenny Frederikke   -   Sonja: En nutidsfortælling
Xreception 5 Blicher-Clausen, Jenny Frederikke   -   En bryllupsrejse: Nutidsdigt
Xreception 6 Blicher-Clausen, Jenny Frederikke   -   Inga Heine, en nutidsfortælling
Xreception 7 Blicher-Clausen, Jenny Frederikke   -   Kjeld: En Gademalers Historie
Xreception 8 Bregendahl, Marie   -   Hendrik i Bakken: et billede
Xreception 9 Dixelius-Brettner, Hildur   -   Barnet
Xreception 10 Eilersgaard, Charlotte   -   En moderne Helgen
Xreception 11 Elgström, Anna Lenah Maria   -   Mödrar
Xreception 12 Elkan, Sophie   -   *Moederziel alleen (Completely alone)
Xreception 13 Fogelberg, Evy   -   Bland fångar en fria: Nya drag ur Mathilda Wredes liv och verksamhet
Xreception 14 Harbitz, Rachel   -   Jomfru Snurp fra pensionatskolen: en bok for unge piker
Xreception 15 Key, Ellen Karolina Sofia   -   *De moederlijke liefde in spel en kunst (The motherly love in play and art)
Xreception 16 Key, Ellen Karolina Sofia   -   Föreningsliv och självkultur
Xreception 17 Key, Ellen Karolina Sofia   -   Kvinnorörelsen
Xreception 18 Key, Ellen Karolina Sofia   -   Några tankar om Skandinavismens framtid
Xreception 19 Lie, Kathrine   -   Frøken hushjælp
Xreception 20 Lindberg-Dovlette, Elsa   -   En fiolflicka: taflor ur ett människolif
Xreception 21 Lindberg-Dovlette, Elsa   -   I alla tonarter: noveller
Xreception 22 Lindberg-Dovlette, Elsa   -   Kvinnor från minareternas stad
Xreception 23 Nalbandian, Inga   -   Den store jammer
Xreception 24 Prydz, Alvilde   -   Det lovede land
Xreception 25 Ring, Barbra Mathilda   -   Jomfruen
Xreception 26 Ring, Barbra Mathilda   -   En fortælling om en ung pike
Xreception 27 Ring, Barbra Mathilda   -   En mand
Xreception 28 Ring, Barbra Mathilda   -   Den rette
Xreception 29 Ring, Barbra Mathilda   -   Veien
Xreception 30 Ring, Barbra Mathilda   -   Rædharen
Xreception 31 Ring, Barbra Mathilda   -   Guldkappen
Xreception 32 Ring, Barbra Mathilda   -   En mand
Xreception 33 Ring, Barbra Mathilda   -   Under seil
Xreception 34 Sick, Ingeborg Maria   -   Af Jord
Xreception 35 Sick, Ingeborg Maria   -   Helligt ægteskab
Xreception 36 Sick, Ingeborg Maria   -   Vaardalen
Xreception 37 Sick, Ingeborg Maria   -   *De halve en de heele Bisschop
Xreception 38 Sick, Ingeborg Maria   -   Udi Løndorn, billeder og skizzer
Xreception 39 Sick, Ingeborg Maria   -   Ela fra Haven ved Floden
Xreception 40 Sick, Ingeborg Maria   -   Den lille graa kat
Xreception 41 Sick, Ingeborg Maria   -   Højfælds-Præst
Xreception 42 Sick, Ingeborg Maria   -   Fangernes Ven. Et æventyr fra vore dage. Fortalt paa grundlag af Evy Fogelbergs Bog
Xreception 43 Sick, Ingeborg Maria   -   Ad Sti og Alfarvej
Xreception 44 Sick, Ingeborg Maria   -   Jomfru Else
Xreception 45 Sick, Ingeborg Maria   -   Veien
Xreception 46 Sick, Ingeborg Maria   -   Fodtrin i Natten
Xreception 47 Sick, Ingeborg Maria   -   Derhjemme. Billeder fra den gamle Præstegaard
Xreception 48 Sick, Ingeborg Maria   -   Det sovende Hus
Xreception 49 Sick, Ingeborg Maria   -   Ina
Xreception 50 Sick, Ingeborg Maria   -   Der ringer Klokker
Xreception 51 Sick, Ingeborg Maria   -   Farmor Ursulas Have
Xreception 52 Sick, Ingeborg Maria   -   Prinsessen der spandt: et Blad af den gamle æventyrbog
Xreception 53 Sick, Ingeborg Maria   -   I Klosterskygge
Xreception 54 Stiernstedt, Marika   -   Ullabella: berättelse
Xreception 55 Ståhlberg, Ester   -   Sunnuntai (Sunday)
Xreception 56 Undset, Sigrid   -   Kransen (the wreath/garland)
Xreception 57 Wiborg, Julli   -   Naar kjærligheten kommer
Xreception 58 Wiborg, Julli   -   Mens hjertet længes
Xreception 59 Wiborg, Julli   -   Da eventyret kom
Xreception 60 Wägner, Elin   -   Camillas äkteskap
Xreception 61 Wägner, Elin   -   *Vrouwenleven